تمرکز کن ، فقط تمرکز

سلام

اکنون زمان تمرکز است. در این روزها و روزهای پیشِرو بیش از هر زمان دیگری احتیاج به تمرکز روی فعّالیّتهای اصلیتان دارید.

برای ایجاد این تمرکز در نخستین گام باید از اتاق مطالعه و محلِّ نشستنتان آغاز کنید. چیدمان محلِّ مطالعهی شما باید مرتّب و منظّم باشد به شکلی که وقتی وارد آنجا میشوید منظم و تمیز بودن ، ذهن و روحتان را آرام کند.

برای دستیابی به این نظم و ترتیب  باید جزوات ، کتابها و منابع درسی لازم برای دوران امتحانات و مرور و جمعبندی را بهگونهای قرار دهید که در کوتاهترین زمان به آنها دسترسی داشته باشید. نوشت افزارهای مناسب نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

ممکن است در نگاه اوّل اینگونه وسایل غیر مهم به نظر یایند امّا واقعیّت این است که مطالعه بخشهای متعدّدی دارد. یکی از آنها ابزار و لوازمی است که در طول کار و فعّالیّت مطالعاتی میخواهید از آنها استفاده نمایید.

همچنین سعی کنید عوامل ایجاد کننده عدم تمرکز و حواسپرتی را در طول این دوران از در و دیوار اطاقتان جدا نمایید و تا حدِّ امکان از دسترستان خارج نمایید. اکنون مهیّای کار و فعّاالیّت جدّی هستید. موفّق باشید.

شماره تماس جهت مشاوره رایگان کنکور : 09128375747 آزمون برتر استاد احمدی استاد حسین احمدی انتشارات گیلنا درس خواندن آسان است سایت رسمی انتشارات گیلنا سایت رسمی کنکو سایت رسمی کنکور اسان سایت رسمی کنکور اسان است طعم مطالعه طعم مطالعه با لذت مشاوره نحصیلی رایگان مشاوره کنکور مقالات کنکور مقالات کنکوری وبسایت رسمی انتشارت گیلنا وبسایت رسمی کنکور وبسایت رسمی کنکور اسان وبسایت رسمی کنکوراسان است کنکور کنکور آسان کنکور آسان است کنکور اسان کنکور اسان است کنکور برتر کنکور نیوز کنکورآسان گیلنا.