دوران جمع‌بندی و لحظه‌ی آخر

همه ما بخوبی می دانیم که در مسابقات ورزشی همیشه لحظات آخر تعیینکننده است و برای شما این چند لحظهی آخر دقیقاً همان دوران جمعبندی کنکور است.

تیم شما دقیقهی نود گل میزند و نتیجهی بازی عوض میشود، پس میتوان در دقیقهی نود که همان دوران جمعبندی است (با برنامه ریزی دقیق و استفاده از تکنیک های تست زنی در فرایند سه روز یکبار) گل زد تا نتیجهی کنکور شما دگرگون شود.

دقت کنید که رتبهی خیلی از داوطلبان در این دوران جابهجا میشود؛ جابهجا شدن یعنی برای برخی بهتر و برای برخی بدتر میشود.در شروع دوران جمعبندی عجول نباشید و دوران جمعبندی را هم زیادی طول ندهید.

زمان جمع‌‌بندی شما باید مطابق برنامهی آزمون های آزمایشی جامع باشد و بدانید در این دوران نباید درسها را خواند، بلکه باید خواندهها را جمعبندی کرد.

شماره تماس جهت مشاوره رایگان کنکور : 09128375747 آزمون برتر استاد احمدی استاد حسین احمدی انتشارات گیلنا درس خواندن آسان است سایت رسمی انتشارات گیلنا سایت رسمی کنکو سایت رسمی کنکور اسان سایت رسمی کنکور اسان است طعم مطالعه طعم مطالعه با لذت مشاوره نحصیلی رایگان مشاوره کنکور مقالات کنکور مقالات کنکوری وبسایت رسمی انتشارت گیلنا وبسایت رسمی کنکور وبسایت رسمی کنکور اسان وبسایت رسمی کنکوراسان است کنکور کنکور آسان کنکور آسان است کنکور اسان کنکور اسان است کنکور برتر کنکور نیوز کنکورآسان گیلنا.