راهکارهایی کلیدی برای مطالعه موثرتر در دوران جمع بندی

  این روزها که در تلاش و تکاپو برای جمعبندی هر چه دقیقتر درسها هستید، تمام دقایق و لحظات شما اهمیت خاص و ویژهای به خود میگیرند. بخش بسیار مهمی از فعالیت درسی شما به آمون های شبیه سازی شده کنکور به روش سه روز یکبار، آزمون های آزمایشی جامع و بازیابی مطالب اختصاص دارد.

بخش بسیار مهمی از ۲۴ ساعتی که در یک شبانهروز در اختیار دارید نیز شامل ساعتهای پایانی روز و ساعتهای قبل از خواب میشود. نظرتان در مورد انجام دادن بهترین کارها، در این بخشهای مهم برنامهی کاری چیست؟ 

مطالعه کردن مباحث سنگین و چالشبرانگیز و همچنین مطالعهی مطالبی که به انرژی و تمرکز بسیار بالایی نیاز دارند، عملکرد مطمئنی برای ساعات پایانی روز نخواهد بود. ممکن است مطالعهی این مطالب به زمانی بیشتر از زمان تخمینزده توسط شما نیاز داشته باشد که با توجه به نزدیک شدن به ساعت خواب، تداخل این دو موضوع اتفاق خوبی در ساعات پایانی کاری یک روز نخواهد بود.

بنابراین نکته مهمی که بایستی به آن توجه ویژه ای داشته باشید این است که مطالعهی این مباحث باید به بخشهایی از ساعات مطالعاتی منتقل شود که در آن تمرکز، انرژی و دقت بالاتری دارید.  اینکه این ساعات مطالعاتی دقیقاً در چه بازهای از روز یعنی صبح، بعدازظهر یا ابتدای شب قرار دارد به شما وابسته است، زیرا روش مطالعهی شما کاملاً شخصی و بر اساس خصوصیتهای فیزیولوژی و عملکردی خود شماست اما استفاده از این پیشنهاد، ارتباطی به روشهای مطالعهی شخصی شما ندارد. اینکه باید جای مطالعهی مطالب جدید و سنگین در ساعات پایانی شب با مرور مطالب خواندهشده در طول روز تعویض شود. 

آمادگی و چابکی  ذهنی، تا حد خیلی زیادی به مدیریت عملکردهای طول روز وابسته است. عملکردهای بهینه و ذهنهای آماده، ارتباط مستقیم و موازی با هم دارند که در صورت فراهم کردن هر کدام از آنها میتوانید از ممتد بودن آنها تا یک زمان بسیار طولانی مطمئن باشید. شما میدانید که دو خط موازی کجا به هم میرسند؟

شماره تماس جهت مشاوره رایگان کنکور : 09128375747 آزمون برتر استاد احمدی استاد حسین احمدی انتشارات گیلنا درس خواندن آسان است سایت رسمی انتشارات گیلنا سایت رسمی کنکو سایت رسمی کنکور اسان سایت رسمی کنکور اسان است طعم مطالعه طعم مطالعه با لذت مشاوره نحصیلی رایگان مشاوره کنکور مقالات کنکور مقالات کنکوری وبسایت رسمی انتشارت گیلنا وبسایت رسمی کنکور وبسایت رسمی کنکور اسان وبسایت رسمی کنکوراسان است کنکور کنکور آسان کنکور آسان است کنکور اسان کنکور اسان است کنکور برتر کنکور نیوز کنکورآسان گیلنا.