شکست پل پیروزی (از کنکور نترس)

شکست پل پیروزی (از کنکور نترس)

کنکور17

چند بار ب زمین خوردی تا تونستی را رفتمو یاد بگیری؟چقید طول کشید تا بالاخره اولین گام استوار را بر روی زمین قرار دادی؟

فرزند من ماه ها تلاش کرد تا بالاخره توونست راه برود.فرمول جادویی موفقیت همین است.تمام کودکان این جهان بالاخره راه رفتن را می اموزند.اما بزرگسالان چنین  روشی در پیش نمیگیرند.

بزرگسالان شکست را حتمی و محتوم میدانند.بنابراین  اگر برای رسیدن ب هدفی شکست بخورند،فقط ممکن است یک یا دو بار روش دیگری را امتحان کنند.

کمتر کسی هست ک بیش از این برای رسیدن ب هدف اصرار ورزد.انها خیلی زود اهداف خودرا رها میکنند.شغل خود را رها میکنند.همسر خود را طلاق میدهند و….فقط  ب این دلیل  ک دیگر ناراحتی را تحمل نمیکنند.

مهم نیست کی هستی/وچ بر سرت امده.هدف از زندگی،رشد است و مشکلی ک اکنون برایت رخ داده،دلیل رشد توِ  و اگر رشد نکنی .نمیتونی خوشحال باشی………………

نتایج نهایی کنکور اعلام شده و بعضیا شکست خوردن روی صحبت من با اوناست

دوباره شروع کن از نو از کنکور نترس همونطور که وقتی بچه بودی از زمین خوردن نترسیدی و اطمینان داشته باش تو موفق خواهی بود

من بهت ایمان دارم تو موفق میشی و بالاخره کنکور رو به زانو در میاری !

مهندس سلام – سایت کنکور نیوز – ارتباط مستقیم : 09128375747

شماره تماس جهت مشاوره رایگان کنکور : 09128375747