مطالعه روزانه‌، کلیدی برای برنده شدن

مطالعهی مستمر درسها یکی از روشهای ساده و در عین حال موثر در فرایند آمادگی برای کنکور سراسری به شمار می رود.برای اجرای این روش به مثالهای زیر توجه کنید:

  • ۱٫ حل روزانه چند سؤال تشریحی برای درسهای اختصاصی اصلی (ریاضی، فیزیک و…)
  • ۲٫ تستزنی برای درسهای مهم (زیست شناسی و …)
  • ۳٫ خواندن یک دستهی ده یا بیستتایی از لغات درسها (عربی، زبان انگلیسی یا ادبیات فارسی)
  • ۴٫ حل یک متن ترجمه و تعریب و درک مطلب عربی،cloze test و reading زبان انگلیسی

در اجرای این روش باید این نکته مهم و کلیدی را دقت داشته باشید که مهمتر از کمیت مطالعه، کیفیت آن و رعایت مستمر و روزانه بودن آن است.

شماره تماس جهت مشاوره رایگان کنکور : 09128375747

آزمون برتر استاد احمدی استاد حسین احمدی انتشارات گیلنا درس خواندن آسان است طعم مطالعه طعم مطالعه با لذت مشاوره نحصیلی رایگان مشاوره کنکور مقالات کنکور مقالات کنکوری کنکور کنکور آسان است کنکور اسان کنکور اسان است کنکور برتر کنکور نیوز کنکورآسان