وقتی را به ریلکسیشن اختصاص دهید

 ریلکسیشن به شما کمک می‌کند تا حد زیادی از اضطراب خود بکاهید و آرامش بیشتری را تجربه کنید. شما حتی می‌توانید سر جلسات آزمون، این کار را در زمانی کوتاه انجام دهید تا به ذهن و جسم خود مسلّط گردید؛ البته لازمه این تمرین در جلسات آزمون، آن است که روزی دو بار این تمرین را انجام دهید.

برای ریلکسیشن، باید هر قسمت از بدن را منقبض کنید  و سپس رها سازید. این حرکت را از پاها شروع کنید. پای راست را بلند کنید، انگشتان پا را به جلو بکشید، چند لحظه نگه دارید و سپس آن را رها سازید. این حرکت را روی پای دیگر نیز انجام دهید. حالا سراغ دست­ها و بازوها بروید .دست راست را بلند کنید، انگشتانتان را مشت نمایید و سپس رها سازید. با دست دیگر نیز این حرکت را انجام دهید. اکنون لگن را منقبض کرده، باسن را بالا بیاورید و نگه دارید و بعد بدن خود را رها کنید. قفسه سینه و کمر خود را منقبض کنید و سپس قفسه سینه را رها کنید. شانه ها را به گوش­هایتان نزدیک کنید و آنها را رها کنید. دست­ها را کنار بدن قرار دهید و رها کنید. چانه را جمع کنید و سر را به آرامی از یک سمت به سمت دیگر بچرخانید. سر را وسط قرار دهید و آن را رها کنید.
بعد از اینکه این حرکات را انجام دادید، با چشم ذهن به صورت ذهنی حرکات را مرور نمایید. از پایین بدن به بالا شروع کنید؛ به عنوان مثال، در ذهن بگویید: پاهایم را منقبض می‌کنم، حالا رها می‌کنم. دست­هایم را منقبض می‌کنم، رها می‌کنم، و همین طور اعضا و ارگان­های درونی را به صورت ذهنی منقبض کرده و رها کنید. با هر دم احساس می‌کنید که امواجی از اکسیژن وارد پاهایتان می‌شود، و با هر بازدم احساس می‌کنید که همه انقباضات از بدن شما خارج می‌شود و ذهنتان  آرام  خواهد شد.

این تمرین شاید روزهای اول وقت بیشتری از شما بگیرد، اما بعد از یک هفته می‌توانید در زمان کوتاهی آن را انجام دهید، و سر جلسات آزمون شاید بیش از دو یا سه دقیقه وقت شما را نگیرد.