رسیدن به اهداف بلند با گام‌های کوتاه

گام اول: هدف و آرزوهای خود را در مورد کنکور و شغل آیندهی خود بنویسید.

گام دوم: برنامهی شخصی خود را با کمک برنامهی آزمون آزمایشی، طبق ساعات مطالعهی مخصوص خودتان بنویسید.

گام سوم: دروس پایه را طبق نیاز هر مرحله از آزمون ها و نکتهبرداری و خلاصهنویسی از آنها با دقت مطالعه کنید.

گام چهارم: زمان تست زنی مناسبی را برای هر درسی که در برنامه مطالعاتی خود گنجانده اید در نظر بگیرید.

گام پنجم: دفترچهی آزمونهای سال قبل را در درس یا درسهایی که درصد پایینی داشتهاید مورد بررسی قرار دهید.

گام ششم: سعی کنید وقتی مطالعه میکنید تمام ذهن خود را متوجه درس کنید و با تمرکز بالا درس بخوانید. صحبت با تلفن یا پاسخ دادن به پیامک را به زمانی بعد از مطالعه موکول کنید. گوشی همراه خود را نزدیک خود قرار ندهید.

گام هفتم: از درسهایی که علاقهی کمی به آنها دارید دوری نکنید؛ زیرا کنکور مجموع چند درس است. سعی کنید در همین درسها نیز درصد قابل قبولی کسب کنید.

شماره تماس جهت مشاوره رایگان کنکور : 09128375747

آزمون برتر استاد احمدی استاد حسین احمدی انتشارات گیلنا درس خواندن آسان است طعم مطالعه طعم مطالعه با لذت مشاوره نحصیلی رایگان مشاوره کنکور مقالات کنکور مقالات کنکوری کنکور کنکور آسان است کنکور اسان کنکور اسان است کنکور برتر کنکور نیوز کنکورآسان