گالری تصاویر مهندس مسعودی
تماس با مهندس امیر مسعودی
اصول اصلی و صحیح آزمون دادن
برنامه ریزی ایام امتحانات کنکور آسان است
تکنیک زمان های نقصانی – مدیریت زمان تست زنی
به سوالاتی که شک دارم در آزمون جواب بدهم یا نه؟
دو هفته به کنکور مانده چه کارهایی انجام دهم
توصیه های مهم برای روز کنکور
معرفی رشته زیست شناسی
معرفی رشته کار درمانی
برنامه ریزی کنکور ۹۹
برنامه ریزی ۱۲۰ روزه کنکور آسان است
باور کن میتونی به اوج برسی – کنکور آسان است
حواس پرتی و رویا بافی حین مطالعه – کنکور آسان است
تماس