توصیه امیر مسعودی برای روش صحیح مطالعه ادبیات

توصیه امیر مسعودی برای روش صحیح مطالعه ادبیات اولین درس در کنکور و شروع تست زدن یک داوطلب کنکور با درس ادبیات و زبان فارسی در همه ی رشته ها آغاز میشود. درسی که با توجه به زبان و فرهنگ…

ادامه مطلب

روش صحیح مطالعه دینی از دیدگاه امیر مسعودی

مقاله روش صحیح مطالعه دینی از دیدگاه امیر مسعودی برای مطالعه دین و زندگی شما باید اول از همه به آیات ابتدایی درس ها توجه کنید، زیرا ۱۷ تا سوال کنکور سراسری بطور مستقیم از آیات ابتدایی درس ها ارایه…

ادامه مطلب

روش صحیح مطالعه زبان از نظر امیر مسعودی

مقاله روش صحیح مطالعه زبان از نظر امیر مسعودی آخرین درس عمومی شما در دفترچه سوالات عمومی درس زبان انگلیسی میباشد . این درس با داشتن ۲۵ عدد تست همانند سایر دروس عمومی قرار گرفته است. در این مقاله سعی…

ادامه مطلب