روش صحیح مطالعه دینی از دیدگاه امیر مسعودی

مقاله روش صحیح مطالعه دینی از دیدگاه امیر مسعودی برای مطالعه دین و زندگی شما باید اول از همه به آیات ابتدایی درس ها توجه کنید، زیرا ۱۷ تا سوال کنکور سراسری بطور مستقیم از آیات ابتدایی درس ها ارایه…

ادامه مطلب