امیر مسعودی از تفاوت رشته مهندسی خودرو و طراحی خودرو میگوید قسمت (۱)

امیر مسعودی از تفاوت رشته مهندسی خودرو و طراحی خودرو میگوید قسمت (۱) مقدمه ای برای معرفی رشته مهندسی خودرو : امروزه در اکثر جوامع پیشرفته و توسعه یافته نمیتوان نیاز به خودرو به معنی عام آن را در زندگی…

ادامه مطلب

سوال امیر مسعودی از دانش آموزان رشته آمار مناسب چه کسانی است قسمت (۲)

سوال امیر مسعودی از دانش آموزان رشته آمار مناسب چه کسانی است قسمت (۲) موقعیت‌ شغلی‌ در ایران بیشتر سازمان‌های‌ دولتی‌ از آمار برای‌ ارائه‌ ارقام‌ و اعدادی‌ که‌ مربوط‌ به‌ فعالیت‌های‌ واحدهایشان‌ می‌شود، استفاده‌ می‌کنند و چون‌ این‌ کار…

ادامه مطلب

سوال امیر مسعودی از دانش آموزان رشته آمار مناسب چه کسانی است قسمت (۱)

سوال امیر مسعودی از دانش آموزان رشته آمار مناسب چه کسانی است قسمت (۱) مقدمه ای برای معرفی رشته آمار : چند سال پیش مجله “Science” به دنبال یک نظرخواهی از دانشمندان علوم مختلف ۲۰ کشف و اختراع مهم قرن…

ادامه مطلب