امیر مسعودی از دو گرایش مهندسی پلیمر میگوید قسمت (۱)

امیر مسعودی از دو گرایش مهندسی پلیمر میگوید قسمت (۱) مقدمه ای برای معرفی رشته مهندسی پلیمر: هرکجا هستید باید بدانید که‌ یکی‌ از فرآورده‌های‌ صنعت‌ پلیمر در اطراف‌ شما است‌. چرا که‌ این‌ صنعت‌ در ساخت‌ رنگ‌ درها و…

ادامه مطلب

معرفی رشته مهندسی دریا از طریق گفتگو با دانشجویان ، از امیر مسعودی قسمت (۳)

معرفی رشته مهندسی دریا از طریق گفتگو با دانشجویان ، از امیر مسعودی قسمت (۳) گرایش‌ دریانوردی‌: هدایت‌ و رهبری‌ کشتی‌ و مدیریت‌ نیروی‌ انسانی‌ شاغل‌ بر کشتی‌ وظیفه‌ یک‌ مهندس‌ دریانوردی‌ است‌. به‌ همین‌ دلیل‌ استادان رشته‌ مهندسی‌ دریا…

ادامه مطلب

معرفی رشته مهندسی دریا از طریق گفتگو با دانشجویان ، از امیر مسعودی قسمت (۲)

معرفی رشته مهندسی دریا از طریق گفتگو با دانشجویان ، از امیر مسعودی قسمت (۲) درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل : دروس‌ مشترک‌ در‌ گرایش‌های‌ مختلف‌ مهندسی‌ دریا: ریاضی‌، معادلات‌ دیفرانسیل‌، محاسبات‌ عددی‌، فیزیک‌ مکانیک‌، فیزیک‌، شیمی‌ و خواص‌…

ادامه مطلب