نکات مهم در روش مطالعه

روش مطالعه

نکات مهم در روش مطالعه

 

۱٫  به قول آدریل جانسون، خوب کتاب خواندن را نمیتوان از خواص مادرزادی دانست. برای قرائت، بدون شک پرورش خاصی لازم است.

 

۲٫ بهترین روش کتابخوانی در مجموع روشی است که خواننده در این کار بتواند زیباییهای چیزی را که میخواند دریابد و به هنگام لزوم معایب آنها را بفهمد و این البته از راه پرورش و ممارستحاصل میگردد.

 

 ۳٫ در معانی کلماتی که برای نخستین بار به آنها بر میخورید دقت کنید. بیهوده تصور نکنید که سیاق مطلب آن معانی را برای ما کشف میکند. همان زمان بهترین وقتبرای رفتن به سراغ فرهنگ لغت است.

 

۴٫ امیل فاگه، نویسنده فرانسوی، عقیده دارد که باید در خواندن کتاب استقامت داشته باشیم. استقامت لجاجت نیستبلکه نوعی بردباری است که ذوق ما را میپرورد و درک ما را عمیق میکند.

 

۵٫ مون تنی، دانشمند شهیر فرانسوی، در باره انتخاب کتاب و روش کتابخوانی نظرهایی بسیار بدیع و زیبا دارد. یکی از این عقاید آن است که برای وصول به عمق معنای یک کتاب خوب باید آن را دوبار بخوانیم و با آن تماس دائمی داشته باشیم. یک اثر پربها ما را مدتها سعادتمند میسازد. نمیتوانیم با یک بار خواندن به این درجه از خوشبختی برسیم; هر چند در این یکبار دقت فوق العاده به کار بریم.

 

۶٫ همچنین وی معتقد است، اگر بخواهیم از کتابی که خواندهایم نظر صائبی پیدا کنیم باید راجع به آن گفت و گو کنیم. کتب خوب باب گفتوگوهای پرثمر را به روی ما میگشایند. این همان چیزی است که ما آن را مباحثه مینامیم.

 

 ۷٫ در کتاب «۵۰۰ نکته درباره مطالعه» آمده است که یکی از روشهای خوب مطالعه استفاده از یادداشتبرداری است. فقط توجه کنید که به جای یادداشت، رونویسی نکنید! طرحهای گوناگون بریزید. نکات مهم یادداشت را برجستهتر بنویسید. اگر مطلبی را درک نمیکنید، به صورت سؤال یادداشت بردارید.

 

 ۸٫  در کتاب «روشهای تسریع در خواندن و درک» پیشنهاد شده است هنگام مطالعه ابتدا خلاصه مطلب را که اغلب در ابتدای مقاله یا کتاب آمده است، بخوانید. سپس عنوانها و فهرست اجمالی کتاب را مطالعه کنید سپس چند سطر از ابتدای هر عنوان را مطالعه کنید; زیرا مهمترین مطالب معمولا در همین خطوط اولیه هستند. در نهایتسایر توضیحات و تفاسیر کتاب را بر اطلاعات خود بیفزایید.

 

 ۹٫ از همان زمان مطالعه، برای به کار بستن آنچه میآموزید برنامهریزی کنید. به قول تولد: «مطالعه و عمل نکردن مانند شخم زدن و بذر نپاشیدن است.

 

 ۱۰٫ بیکن جمله زیبایی در این باره دارد: «برخی کتب را باید چشید، بعضی دیگر را باید بلعید و قلیلی را هم باید جوید و هضم کرد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.