شیوه امیر مسعودی در مدیریت زمان ( بخش سوم )

شیوه امیر مسعودی در مدیریت زمان ( بخش سوم ) استرس خود را مدیریت کنید استرس اغلب وقتی اتفاق می افتد که ما نسبت به وقت و انرژی ای که داریم ، کارهای زیادی برای انجام دادن داریم و نتیجه…

ادامه مطلب

شیوه امیر مسعودی در مدیریت زمان ( بخش دوم )

شیوه امیر مسعودی در مدیریت زمان ( بخش دوم ) مدیریت زمان و اهمیت آن مدیریت زمان به روشی اشاره دارد که شما از طریق آن برنامه های خود را سازماندهی کرده و برنامه ریزی می کنید که انجام هر…

ادامه مطلب

شیوه امیر مسعودی در مدیریت زمان ( بخش اول )

شیوه امیر مسعودی در مدیریت زمان ( بخش اول ) همانطور که مطرح شد آگاهی از نحوه مدیریت زمان و اینکه چگونه وقت خود را مدیریت کنیم به افراد کمک می کند در ابعاد مختلف زندگی به موفقیت بیشتری برسند…

ادامه مطلب