موفقیت در کنکور تجربی با امیر مسعودی ( بخش سوم )

موفقیت در کنکور تجربی با امیر مسعودی ( بخش سوم ) زبان انگلیسی در کنکور تجربی آخرین ماده درسی دفترچه عمومی کنکور تجربی، درس زبان انگلیسی است. این درس در همه زیر گروه های علوم تجربی دارای ضریب ۲ است…

ادامه مطلب

موفقیت در کنکور تجربی با امیر مسعودی ( بخش دوم )

موفقیت در کنکور تجربی با امیر مسعودی ( بخش دوم ) عربی در کنکور تجربی دومین ماده درسی دفترچه عمومی کنکور تجربی درس عربی است. درس عربی در همه زیر گروه های آزمایشی علوم تجربی دارای ضریب ۲ است یعنی…

ادامه مطلب

موفقیت در کنکور تجربی با امیر مسعودی ( بخش اول )

موفقیت در کنکور تجربی با امیر مسعودی ( بخش اول ) همه ی داوطلبان کنکور تجربی باید نکاتی مهم را درباره این آزمون سرنوشت ساز بدانند. نکاتی که شاید جزئی باشند اما نقش مهم در قبولی فرد دارند همه چیز…

ادامه مطلب