چگونه مطالعه موفق داشته باشیم

مقاله ای در مورد مطالعه موفق از مهندس امیر مسعودی در این مقاله به راهکارهایی برای داشتن یک مطالعه موفق پرداخته ایم … ١ – تنظیم وقت: ابتدا برای مطالعه در هر درس باید مشخص کنیم چه مقدار زمان زم…

ادامه مطلب