تذکر امیر مسعودی به دانش آموزان رشته هنر ( بخش پنجم )

تذکر امیر مسعودی به دانش آموزان رشته هنر ( بخش پنجم ) مورد بعدی که باعث تمایز کنکور هنر از سایر گروه های آزمایشی می شود، آزمون عملی یا آزمون مرحله دوم است. برای پذیرش در اکثر رشته های کنکور…

ادامه مطلب

تذکر امیر مسعودی به دانش آموزان رشته هنر ( بخش چهارم )

تذکر امیر مسعودی به دانش آموزان رشته هنر ( بخش چهارم ) زیر گروه۵ هنرهای موسیقی شامل رشته های آهنگسازی، موسیقی نظامی، نوازندگی موسیقی ایرانی، نوازندگی موسیقی جهانی در هر کدام از این زیر گروه ها دروسی خاص با توجه…

ادامه مطلب

تذکر امیر مسعودی به دانش آموزان رشته هنر ( بخش سوم )

تذکر امیر مسعودی به دانش آموزان رشته هنر ( بخش سوم ) آموزشگاه کنکور هنر در کنکور هنر هم مانند سایر رشته ها شما در جلسه کنکور، دو دفترچه عمومی و اختصاصی دریافت خواهید کرد: دفترچه عمومی شامل:زبان و ادبیات…

ادامه مطلب