از جمع بندی غافل نشوید…

دوران جمع‌بندى

از جمع بندی غافل نشوید… در ماه های نزدیک به زمان برگزاری آزمون سراسری دانش آموزان دچار استرس و افت در ساعات مطالعه و بی انگیزشی می شوند. نزدیک شدن به روز کنکور نباید شما را نگران کند چون طبیعی…

ادامه مطلب