روش امیر مسودی برای افزایش تراز با کدگذاری در آزمون

روش امیر مسودی برای افزایش تراز با کدگذاری در آزمون تاکنون به این موضوع فکر کرده‌اید که در آزمون سوالات‌ را کدگذاری کنید تا بتوانید افزایش تراز داشته باشید؟ بله کاملا درست متوجه شده‌اید، سوالات را در جلسه‌ی آزمون‌ به…

ادامه مطلب