برنامه ریزی امیر مسعودی برای جمع بندی کنکور ۹۹

برنامه ریزی امیر مسعودی برای جمع بندی کنکور ۹۹ کم کم به زمانی نزدیک میشویم که باید هر آنچه را که خوانده ایم مرور و جمع بندی کنیم. اهمیت جمع بندی و سرو سامان دادن به مباحث خوانده شده آنقدر…

ادامه مطلب