موفقیت در کنکور با روش تست زنی امیر مسعودی قسمت (۱۰)

موفقیت در کنکور با روش تست زنی امیر مسعودی قسمت (۱۰) توصیه تست زنی در خانه: در تمرینات تست زنی خود حتما روش رد گزینه را تمرین کنید به این صورت که اگر با خواندن صورت سوال نتوانستید پاسخ درست…

ادامه مطلب