مرور کردن در دوران جمع‌بندی

مرور کردن در دوران جمع‌بندی : در ابتدا با ایجاد یک چشم انداز کلی از برنامه‌ای که داشته و مطالعه‌ای که کرده‌اید، زمان مناسب جمع‌بندی خود را در نظر بگیرید؛ به طور مثال، داوطلبی که در گذشته به طور مرتب…

ادامه مطلب

بهترین روش مرور از امیر مسعودی

مقاله ای در مورد روش صحیح مرور دروس از امیر مسعودی لازمه داشتن یک مطالعه ی صحیح و هدفمند این است و که مباحث مطالعه شده، حتما مرور شوند تا قبل از روز کنکور در حافظه ی بلند مدت بایگانی…

ادامه مطلب

روش صحیح مرور و قرار گرفتن در حافظه بلند مدت از امیر مسعودی

مقاله ای در مورد روش صحیح مرور و قرار گرفتن در حافظه بلند مدت از امیر مسعودی زمانهای مرور:  ۱- یک روز بعد، که فراموشی را تا یک هفته به تأخیر می اندازد. ۲- یک هفته بعد، که فراموشی را…

ادامه مطلب