معجزه در کنکور با تکنیک های امیر مسعودی

معجزه در کنکور با تکنیک های امیر مسعودی قهرمانان حتما فیلم هایی را دیده اید که همه چیز به هم ریخته است. شهر ویران شده و مردم در اوج نا امیدی هستند. ناگهان یک قهرمانی می آید و همه چیز…

ادامه مطلب