دیدگاه امیر مسعودی در رابطه با رشته مهندسی صنایع قسمت (۳)

دیدگاه امیر مسعودی در رابطه با رشته مهندسی صنایع قسمت (۳) گرایش‌ ایمنی: ‌صنعتی گرایش‌ ایمنی‌ صنعتی‌ به‌ مسائل‌ مشکل‌ساز در صنعت‌ از لحاظ‌ ایمنی‌ می‌پردازد؛ یعنی تلاش می‌کند تا با اجرای دستورالعمل‌ها از خطرات احتمالی جلوگیری کند و در…

ادامه مطلب

دیدگاه امیر مسعودی در رابطه با رشته مهندسی صنایع قسمت (۲)

دیدگاه امیر مسعودی در رابطه با رشته مهندسی صنایع قسمت (۲) گرایش‌ برنامه‌ریزی‌ و تحلیل‌ سیستم‌ها: گرایش‌ برنامه‌ریزی‌ و تحلیل‌ سیستم‌ها تا حدودی‌ جنبه‌ نرم‌افزاری‌ دارد و بیشتر به‌ ارائه‌ راهکار سیستماتیک‌ می‌پردازد. در واقع‌ هدف‌ این‌ گرایش‌ تربیت‌ کارشناسانی‌…

ادامه مطلب

دیدگاه امیر مسعودی در رابطه با رشته مهندسی صنایع قسمت (۱)

دیدگاه امیر مسعودی در رابطه با رشته مهندسی صنایع قسمت (۱) مقدمه ای برای معرفی رشته مهندسی صنایع : “آیا این بهترین روش است؟” این سؤالی است که فکر یک مهندس صنایع را دائماً به خود مشغول می‌کند تا به…

ادامه مطلب