رازهای شرکت در آزمونهای آزمایشی از زبان امیر مسعودی

رازهای شرکت در آزمونهای آزمایشی از زبان امیر مسعودی این روزها تب کنکوریهای ۹۹ بشدت داغ است. تبلیغات گسترده ی موسسات مختلف، مشاورین و کلیه ی افرادیکه با کنکور سروکار دارند با تمام توان در حال فعالیت هستند. همانطور که…

ادامه مطلب