هنر آزمون دادن از امیر مسعودی

هنر آزمون دادن از امیر مسعودی عوامل موثر در تست زدن قطعاً هر کدام از شما در طول زندگی با نوعی آزمون روبرو شده اید می‌دانید که هر آزمونی چه به صورت کتبی، شفاهی و یا عملی، از سؤالات مختلفی…

ادامه مطلب

چگونه مطالعه موفق داشته باشیم

مقاله ای در مورد مطالعه موفق از مهندس امیر مسعودی در این مقاله به راهکارهایی برای داشتن یک مطالعه موفق پرداخته ایم … ١ – تنظیم وقت: ابتدا برای مطالعه در هر درس باید مشخص کنیم چه مقدار زمان زم…

ادامه مطلب