متن انگیزشی فوق العاده برای قبولی در کنکور از امیر مسعودی

متن انگیزشی فوق العاده برای قبولی در کنکور از امیر مسعودی یه سلام پراز انرژی به توکه در زندگیت شایسته بهترینهایی..سلام به تویی که اینده انتظارتو میکشه چطوری دوست کنکوری من؟؟خوبی خوشی سرحالی شنگولی..نبینم چهرت اینطوری گرفته وخسته باشه..بگووو سیب..لبخند…

ادامه مطلب

متن انگیزشی عالی برای کنکوری ها از امیر مسعودی

متن انگیزشی عالی برای کنکوری ها از امیر مسعودی آیا روزهایت را شتابان پشت سر می گذاری ؟ هنگامی که روز به پایان می رسد ، آیا در رخت خواب دراز می کشی و اجازه میدی تا صدها کار نا…

ادامه مطلب