پرسش های شیوه ی تست زدن از امیر مسعودی

پرسش های شیوه ی تست زدن از امیر مسعودی ۱- آیا رفتن به کلاس‌های نکته و تست را پیشنهاد می‌کنید؟ این گونه کلاس‌ها برای آن دسته از دانش‌آموزانی مفید است که قبلاً دروس را فراگرفته‌اند ولی در تست زدن تسلط…

ادامه مطلب

چند نکته درباره تست زدن از امیر مسعودی

چند نکته درباره تست زدن از امیر مسعودی ۱- پس از هر مطالعه، تعداد کمی تست بزنید ( ۱۰ تا ۱۵ عدد).هدف از آن، آشنایی با الگوی تستی مطلب مطالعه شده است. ۲-  هرگز به صورت انبوه تست نزنید. اینگونه…

ادامه مطلب