هر آنچه درباره جمع بندی کنکور باید بدانید! از امیر مسعودی

هر آنچه درباره جمع بندی کنکور باید بدانید! از امیر مسعودی ضرورت و لزوم جمع بندی ! قبل از دوره جمع بندی این گونه بود که یک مطلب را می‌خواندید، تمرین و تست آن را انجام می‌دادید. بعد به سراغ…

ادامه مطلب