قبولی دندانپزشکی از امیر مسعودی

مقاله ای در مورد قبولی دندانپزشکی از امیر مسعودی چگونه در اوج ناباوری دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه تهران شدم دندانپزشکی دانشگاه تهران ، من مریم اختیاری دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه تهران روزانه هستم. سالی که برای کنکور درس می خواندم در دو…

ادامه مطلب