خلاصه نویسی به روش امیر مسعودی

خلاصه نویسی به روش امیر مسعودی بیشترین مشکل دانش آموزان عدم مهارت در خلاصه نویسی یا به عدم آگاهی اجمالی از محتوای آن چه خلاصه می شود یا به عدم دقت شخص در تفکیک مطالب مهم از کم اهمیت مربوط…

ادامه مطلب