روش صحیح مطالعه درس عربی از دیدگاه امیر مسعودی

مقاله ای در مورد روش صحیح مطالعه درس عربی از دیدگاه امیر مسعودی دومین درس دفترچه‌ی عمومی کنکور، عربی است. بعضی از بچه‌ها با این درس مشکل دارند ! اما عربی واقعاً درس چندان سختی نیست؛ البته در صورتی که…

ادامه مطلب

روش صحیح مطالعه و تست زنی فیزیک از امیر مسعودی

مقاله ای در مورد روش صحیح مطالعه و تست زنی فیزیک از امیر مسعودی شیوه مطالعه درس فیزیک دغدغه دانش آموزان و داوطلبان کنکور است که ما در این مطلب سعی کرده ایم پاسخ کاملی را به این دغدغه بدهیم…

ادامه مطلب

توصیه امیر مسعودی برای روش صحیح مطالعه ادبیات

توصیه امیر مسعودی برای روش صحیح مطالعه ادبیات اولین درس در کنکور و شروع تست زدن یک داوطلب کنکور با درس ادبیات و زبان فارسی در همه ی رشته ها آغاز میشود. درسی که با توجه به زبان و فرهنگ…

ادامه مطلب