روش صحیح مطالعه درس عربی از دیدگاه امیر مسعودی

مقاله ای در مورد روش صحیح مطالعه درس عربی از دیدگاه امیر مسعودی دومین درس دفترچه‌ی عمومی کنکور، عربی است. بعضی از بچه‌ها با این درس مشکل دارند ! اما عربی واقعاً درس چندان سختی نیست؛ البته در صورتی که…

ادامه مطلب