مطالعه به سبکی دیگر از امیر مسعودی

مطالعه به سبکی دیگر از امیر مسعودی روشی که در این پست معرفی میکنم روش بیسیار معروف و تجربه شده ای است که یادگیری مطالب را بالا میبرد و از درس خواندن به روش سنتی بسیار بسیار بهتر نتیجه میدهد.…

ادامه مطلب