پرسش های شیوه ی تست زدن از امیر مسعودی

پرسش های شیوه ی تست زدن از امیر مسعودی ۱- آیا رفتن به کلاس‌های نکته و تست را پیشنهاد می‌کنید؟ این گونه کلاس‌ها برای آن دسته از دانش‌آموزانی مفید است که قبلاً دروس را فراگرفته‌اند ولی در تست زدن تسلط…

ادامه مطلب