چرا هر چه میخوانیم نتیجه نمیگیریم؟ از امیر مسعودی

چرا هر چه میخوانیم نتیجه نمیگیریم؟ از امیر مسعودی سوالی که خیلی از بچه ها همیشه از ما میپرسند این است که چرا با وجود ساعت مطالعه ی بالا، تست زنی زیاد و در کل با همه ی تلاش هایی…

ادامه مطلب