نمونه تدریس ریاضی و فیزیک امیر مسعودی

نمونه تدریس ریاضی امیر مسعودی     نمونه تدریس فیزیک امیر مسعودی     مهندس امیر مسعودی مدرس برتر فیزیک و ریاضی کنکور برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان با شماره‌های ۴۰ ۹۶ ۴۰ ۶۶ – ۰۲۱ ۳۸۸۹ ۷۵۲…

ادامه مطلب

روش مطالعه درس فیزیک از امیر مسعودی

مقاله ای در مورد روش مطالعه درس فیزیک از امیر مسعودی فیزیک آنقدر هم که فکر میکنید سخت نیست ٬ به راحتی میتوانید در کنکورسراسری ۹۹ هرآنچه تست از فیزیک دارید بزنید ٬ فقط کافیست در همه ی بخش های…

ادامه مطلب

روش مطالعه فیزیک از دید امیر مسعودی

مقاله ای در مورد روش مطالعه فیزیک از دید امیر مسعودی فیزیک آنقدر هم که فکر میکنید سخت نیست ٬ به راحتی میتوانید در کنکورسراسری۹۵ هرآنچه تست از فیزیک دارید بزنید ٬ فقط کافیست در همه ی بخش های فیزیک…

ادامه مطلب