کدام مباحث ریاضی کنکور ساده تر است از امیر مسعودی

مقاله ای در مورد مباحث ساده تر ریاضی کنکور از امیر مسعودی ریاضی کنکور درسی است که خیل عظیمی از داوطلبان کنکور در رشته تجربی ترس خاصی نسبت به آن دارند و به خاطر همین ترس به سمتش نمی روند…

ادامه مطلب