نکاتی مهم و عالی درباره تست زنی

مقاله ای مفید برای تست زدن از مهندس امیر مسعودی چند نکته برای تست زنی ۱- درطراحی سؤالات کنکوراصول کلی طراحی تست رعایت میشود.بنابراین برای پاسخگویی به سؤالات دنبال روشهای غیرعادی نباشید. ۲- خود را برای مواجهه با هر نوع…

ادامه مطلب