کاهش اضطراب شب امتحان از امیر مسعودی

کاهش اضطراب شب امتحان از امیر مسعودی درخصوص کاهش اضطراب شب های امتحان ۱-شب های امتحان، زمان یادگیری دروس نیست و در این شب ها فقط باید به مرور درس ها  بپردازید. ۲-باید مدتی مانده به روز امتحان ، کتاب…

ادامه مطلب