بهترین دوست کنکوری کیست از امیر مسعودی

بهترین دوست کنکوری کیست از امیر مسعودی الان که دارم برات می نویسم دم صبحه و یاد روزایی می افتم که دو و نیم شب می خوابیدم و دوستم که صبح زود میره سر کار اون روزا همین حدودای شش…

ادامه مطلب