تذکر امیر مسعودی به دانش آموزان رشته هنر ( بخش دوم )

تذکر امیر مسعودی به دانش آموزان رشته هنر ( بخش دوم ) یکی از تفاوت های کنکور هنر که در ابتدا به آن اشاره کردیم همین است:پیش دانشگاهی هنر ارتباط زیادی با کنکور هنر ندارد! از ٧درس تخصصی کنکور هنر،…

ادامه مطلب

تذکر امیر مسعودی به دانش آموزان رشته هنر ( بخش اول )

تذکر امیر مسعودی به دانش آموزان رشته هنر ( بخش اول ) برای شرکت در کنکور هنر مانند دیگر گروه های آزمایشی ریاضی، تجربی، انسانی و زبان می توان با داشتن مدرک پیش دانشگاهی (نظام قدیم و یا جدید) و…

ادامه مطلب