امیرمسعودی و روشهای کسب انگیزه در کنکور ۹۹

انگیزه در کنکور

امیرمسعودی و روشهای کسب انگیزه در کنکور ۹۹ انجام هر فعالیتی اگر با اشتیاق و نشاط و با پیش زمینه ی داشتن یک هدف معین انجام شود نه تنها خسته کننده نخواهد بود بلکه لذت بخش نیز میباشد. حتما دیده…

ادامه مطلب

نکاتی مهم قبل از کنکور ۹۹

برای کنکور ۹۹ چه کنیم به راهنمایی امیر مسعودی سلام به همه بچه های کنکوری، به خصوص کنکوری های ۹۹ که تازه اول راهن… برای شما کنکوری های ۹۹ این ماه های منتهی به کنکور خیلی مهمه ، اینو ممکنه…

ادامه مطلب

سخن امیر مسعودی با کنکوریهای ۹۹

سخن امیر مسعودی با کنکوریهای ۹۹ حتما روزهای اولی که مدرسه رفتید رو یادتونه… ورود به یک دنیای جدید، با ادمهای جدید و شروع یک مرحله ی جدید در زندگی که برای هر کس قطعا یک تجربه ی خاص بوده..شما…

ادامه مطلب