موفقیت در کنکور با روش تست زنی امیر مسعودی قسمت (۱۰)

موفقیت در کنکور با روش تست زنی امیر مسعودی قسمت (۱۰) توصیه تست زنی در خانه: در تمرینات تست زنی خود حتما روش رد گزینه را تمرین کنید به این صورت که اگر با خواندن صورت سوال نتوانستید پاسخ درست…

ادامه مطلب

موفقیت در کنکور با روش تست زنی امیر مسعودی قسمت (۹)

موفقیت در کنکور با روش تست زنی امیر مسعودی قسمت (۹) شیوه ی تست زنی درمنزل: سعی کنید هرتعداد درس را که در روز میخوانید با توجه به شرایط،بودجه بندی و زمان آزمون از خود یکجا وباهم تست بگیرید.با این…

ادامه مطلب

موفقیت در کنکور با روش تست زنی امیر مسعودی قسمت (۷)

موفقیت در کنکور با روش تست زنی امیر مسعودی قسمت (۷) اگر در تستی توانستید با اطمینان دو گزینه را حذف کنید احتمال پاسخ درست شما ۵۰% است که به ریسکش می ارزد و احتمال خوبی است لذا اولین گزینه…

ادامه مطلب