برنامه ریزی امیر مسعودی بر روی کنکور ریاضی ( بخش سوم )

برنامه ریزی امیر مسعودی بر روی کنکور ریاضی ( بخش سوم )   – میزان سختی سوالات در کنکور ریاضی اکثر سوالات کنکور چه سوالات عمومی و چه سوالات تخصصی جنبه مفهومی دارند و مفهومی بودن سؤال به معنای دشوار…

ادامه مطلب

برنامه ریزی امیر مسعودی بر روی کنکور ریاضی ( بخش دوم )

برنامه ریزی امیر مسعودی بر روی کنکور ریاضی ( بخش دوم ) – منابع کنکور ریاضی منابع کنکور ریاضی به دو قسمت دروس عمومی و دروس تخصصی تقسیم می شود. دروس عمومی شامل دروس ادبیات دوم و سوم دبیرستان و…

ادامه مطلب

برنامه ریزی امیر مسعودی بر روی کنکور ریاضی ( بخش اول )

برنامه ریزی امیر مسعودی بر روی کنکور ریاضی ( بخش اول )   در این مطلب به تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور ریاضی و تاریخچه کنکور و نکاتی مهم درباره کنکور ریاضی می پردازیم. در ادامه تمامی موارد راجع به…

ادامه مطلب