نحوه تدریس رشته مهندسی برق از امیر مسعودی قسمت (۴)

نحوه تدریس رشته مهندسی برق از امیر مسعودی قسمت (۴) توانایی‌های‌ لازم‌ : مهندسی‌ برق‌ نیز مانند مابقی‌ رشته‌های‌ مهندسی‌ بر مفاهیم‌ فیزیکی‌ و اصول‌ ریاضیات‌ استوار است‌ و هرچه‌ دانشجویان‌ بهتر این‌ مفاهیم‌ را درک‌ کنند، می‌توانند مهندس‌ بهتری‌…

ادامه مطلب

نحوه تدریس رشته مهندسی برق از امیر مسعودی قسمت (۳)

نحوه تدریس رشته مهندسی برق از امیر مسعودی قسمت (۳) گرایش‌ کنترل‌: هدف‌ این‌ علم‌، کنترل‌ خروجی‌های‌ یک‌ سیستم‌ بر مبنای‌ ورودی‌های‌ آن‌ و با توجه‌ به‌ شرایط‌ ویژه‌ و نکات‌ مورد نظر طراحی‌ آن‌ سیستم‌ است. علم‌ کنترل‌ فقط‌…

ادامه مطلب

نحوه تدریس رشته مهندسی برق از امیر مسعودی قسمت (۲)

نحوه تدریس رشته مهندسی برق از امیر مسعودی قسمت (۲) گرایش‌ مخابرات‌: مخابرات‌ از دو گرایش‌ میدان‌ و سیستم‌ تشکیل‌ می‌شود. که‌ در گرایش‌ میدان‌، دانشجویان‌ با مفاهیم‌ میدان‌های‌ مغناطیسی‌، امواج‌، ماکروویو، آنتن‌ و … آشنا می‌شوند تا بتوانند مناسب‌ترین‌…

ادامه مطلب