برنامه ریزی در رشته مهندسی خط و سازه های ریلی با امیر مسعودی

برنامه ریزی در رشته مهندسی خط و سازه های ریلی با امیر مسعودی مقدمه ای برای معرفی معرفی رشته خط و سازه های ریلی : مهندسی خط و سازه های ریلی در زمینه‌ طراحی‌ هندسی‌ مسیر و زیرسازی‌ و روسازی‌…

ادامه مطلب

امیر مسعودی از دو گرایش مهندسی پلیمر میگوید قسمت (۳)

امیر مسعودی از دو گرایش مهندسی پلیمر میگوید قسمت (۳) توانایی‌های‌ لازم : واحدهای‌ کارگاه‌ و آزمایشگاه‌ در هر دو گرایش‌ مهندسی‌ پلیمر اهمیت‌ بسزایی‌ دارد. به‌ همین‌ دلیل‌ دانشجوی‌ این‌ رشته‌ باید قوی‌ بوده‌ و تحمل‌ ساعت‌ها کار در…

ادامه مطلب

امیر مسعودی از دو گرایش مهندسی پلیمر میگوید قسمت (۲)

امیر مسعودی از دو گرایش مهندسی پلیمر میگوید قسمت (۲) دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ صنایع‌ پلیمر : رئولوژی‌ پلیمرها، مهندسی‌ الاستومر، مهندسی‌ پلاستیک‌، تکنولوژی‌ کامپوزیت‌ها، تکنولوژی‌ و خواص‌ فیزیکی‌ الیاف‌. (بسیاری‌ از درس‌های‌ این‌ گرایش‌ همراه با آزمایشگاه‌). گرایش‌ تکنولوژی‌ و…

ادامه مطلب