امیر مسعودی و کلیدهای حل مشکلات کنکوری ها ( بخش سوم )

امیر مسعودی و کلیدهای حل مشکلات کنکوری ها ( بخش سوم ) ۳) خسته شدن از درس و زندگی یکنواخت یکی دیگر از مشکلاتی که داوطلبان در سال کنکور با آن مواجه می‌شوند خستگی و یک‌نواختی است که به‌ راحتی…

ادامه مطلب

امیر مسعودی و کلیدهای حل مشکلات کنکوری ها ( بخش دوم )

امیر مسعودی و کلیدهای حل مشکلات کنکوری ها ( بخش دوم ) ۲) استرس، اضطراب و عدم آرامش یکی دیگر از مشکلات داوطلبان کنکور این است که دچار استرس و اضطراب ‌می‌شوند و آرامش خود را از دست می‌دهند، این…

ادامه مطلب

امیر مسعودی و کلیدهای حل مشکلات کنکوری ها ( بخش اول )

امیر مسعودی و کلیدهای حل مشکلات کنکوری ها ( بخش اول ) در این مطلب در ابتدا به بیان مهمترین مسایل و مشکلات سال کنکور که گریبان تعداد بسیار زیادی از داوطلبان را می گیرد پرداخته و سپس راهکارهایی ساده…

ادامه مطلب